Espectáculos e Mostras Etnográficas

2010
05.30

Unha das principais metas que o equipo directivo da Asociación Cultural Traspés se marcou desde un principio, foi a da creación de espectáculos encamiñados á promoción e divulgación da nosa cultura e folclore popular.

Neste sentido, Traspés aporta un xeito diferente de facer, dá un novo punto de vista ao tradicional, coa intención de promover actitudes sociais que encamiñen á valoración do patrimonio artístico e potenciar as que contribúan ao seu estudio e coñecemento, axudando a espertar o interese polas nosas tradicións.

O principal obxectivo dos nosos espectáculos non é máis que o de entreter, espertando, do mesmo xeito, todo tipo de sentimentos de nostalxia, ledicia, tristeza…

Así na posta en escena, e grazas á información debidamente contrastada acerca da indumentaria, xoiería, bailes, músicas, cantares, instrumentacións, etc. podemos ver e sentir momentos da forma de vida dunha época e lugar determinados, facendo posible unha fotografía en vivo de tempos pasados.

Comments are closed.